Verksamhetsområde

Industriservice

Allt från nyinstallation till service och underhåll. Optimering av resurser efter produktions- eller anläggningsbehov och ombyggnationer av produktionsanläggningar och fabriksinstallationer, process- och verkstadsindustrier.

Kontaktpersoner:

George Janzon

Projektledning Industriservice

+46 456 42007

+46 723611455

george.janzon
@hjalmarssons.se

Mikael Hansson

Projektledning Industriservice

+46 456 42004

+46 708 197560

mikael.hansson
@hjalmarssons.se