Verksamhetsområde

Industriservice

Allt från nyinstallation till service och underhåll. Optimering av resurser efter produktions- eller anläggningsbehov och ombyggnationer av produktionsanläggningar och fabriksinstallationer, process- och verkstadsindustrier.

Kontaktpersoner:

George Janzon

Projektledning och försäljning Industriservice

Mikael Hansson

Projektledning och försäljning Industriservice