Industriservice

Allmänna underhållsarbete

Vi utför allt från nytillverkning och montering till underhållsarbete ute hos våra kunder. Detta innefattar både mekanisk hjälp, licenssvets och maskinbearbetning. Vi ser till att alltid ha bemannat på plats och förstärker med extra personal vid behov. Vår styrka är att vi är flexibla med stor kapacitet och korta ledtider.

Kontaktpersoner:

George Janzon

Projektledning Industriservice

+46 456 42007

+46 723611455

george.janzon
@hjalmarssons.se

Mikael Hansson

Projektledning Industriservice

+46 456 42004

+46 708 197560

mikael.hansson
@hjalmarssons.se