Industriservice

Planerat Servicearbete

Kunden planerade underhåll av sin maskinutrustning så som skruvar, kedjetransportörer, cellmatare, svetsarbeten och mekanisk bearbetning.

 

Vårt väl utförda arbete sedan tidigare resulterade att vi fick detta uppdrag.

Först gjordes en besiktning under tre dagar där all utrustning gicks igenom, från yttre till inre bränslehantering.

 

Vår projektledare gjorde en utvärdering på respektive del och lämnade förslag på vad som behövdes åtgärdas. Efter godkännande från kund utfördes underhållet i sex veckor med tio man. Arbetet avslutades med goda resultat.

Kontaktpersoner:

George Janzon

Projektledning och försäljning Industriservice

Mikael Hansson

Projektledning och försäljning Industriservice