Verksamhetsområde

Stålkonstruktion & byggsmide

Från projektinitiering, förstudie och kalkyl till slutleverans – gärna med totalentreprenad. Det mesta inom smideskonstruktion – rör-/gångbryggor, processpunkter, stålstommar, transportbryggor, traverser och ställningskonstruktioner.

Kontaktperson:

André Hjalmarsson

Försäljning och kalkyl