Stålkonstruktion & byggsmide

Tågdepåprojektet går som på räls

Tågdepån byggs för att förbättra underhållsmöjligheterna för regionaltågen. Depån består av fem byggnader innehållande verkstad med kontor, städbyggnad, hjulsvarv, en kombihall samt en städplattform, totalt 26 500 kvadratmeter.

 

Uppdraget är en samverkansentreprenad i två faser. I den första fasen har NCC och Region Skåne tillsammans projekterat och planerat. Nu pågår fas två, själva byggnationen. Den stora utmaningen är storleken på projektet, underleverantörerna, samordningen och det pressade tidsschemat.

 

Hjalmarssons har tillverkat och monterat samtliga stålkonstruktioner på cirka 700 ton. Allt från fackverk, lättdurk, räcke, grindar och motorer till trappor. Sedan uppstarten har det varit en projektledare som ägnat all sin tid på plats för att följa och kontrollera projektet.

 

Projektet startade i augusti 2018 och har fram tills nu löpt på väldigt bra. Slutresultat väntas i december 2019 då Hjalmarssons arbete planeras vara klart.

Kontaktpersoner:

Stefan Isacsson

Produktionsansvarig / Kalkyl

+46 456 42003

+46 708 737933

stefan.isacsson
@hjalmarssons.se

Markus Gustavsson

Kalkyl / Beredning / Konstruktion

+46 456 42006

+46 708 440548

markus.gustavsson
@hjalmarssons.se