VVS

Totalrenovering av förskolans kök

Backsippans förskolas kök behövde en totalrenovering och den fick vi vara med på.

Det började med att Hjalmarssons demonterade det gamla köket. Sedan installerades nytt avlopp och nya golvrännor. Nya kall- och varmvattenledningar monterades i samspel med målare och kakelsättare. Slutligen gjordes en totalinstallation av toalett och köksutrustning. 
Provtryckningsprotokoll samt intyg från Säker vatten utfärdades och renoveringen blev lyckad.

Kontaktperson:

Mikael Sörensen

Arbetsledare VVS