VVS

Kulvertbytet gav värme i byggnaderna

Önnestads skola fick inte tillräckligt med värme i byggnaderna. Utmaningen var att byta hela kulverten på cirka 150 meter, dubbla rör.

Anpassat material beställdes. Tillsammans med andra entreprenörer började projektet med grävning och håltagning. Efter det tog Hjalmarssons fyra montörer över och bytte värmeledningarna i marken med hjälp av en lastare. Arbetet avslutades med godkänd provtryckning och isolering av rör invändigt.  Samarbetet med de andra entreprenörerna flöt på bra och uppdraget slutfördes med gott resultat.

Kontaktperson:

Mikael Sörensen

Arbetsledare VVS