Stålkonstruktion & byggsmide

Samtliga stålkonstruktioner till tågdepå

“Uppdraget är en del av Lunds kommun och Region Skånes gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS. Spårvagnsdepån har uppförts i närheten av ESS, som en sista punkt i spårvägslinjen. Depån innehåller utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna” – NCC
Hjalmarssons har tillverkat och monterat samtliga stålkonstruktioner. Allt från ingjutningsgods till stålstomme, arbetsplattformar/skyddsplattformar med vikbara ramper, lättdurk, räcke, grindar, spårgravar och trappor.
Fakta depån:
• Fastighetsarea: cirka 37 400 m2
• Bruttoarea (depåbyggnad): ca 4 070 m2
• Byggnadsarea (depåbyggnad): ca 3 035 m2
• Teknikbyggnad: cirka 30 m2
• Pumphus: cirka 15 m2
• Likriktarstationer: cirka 40 m2
• Spår cirka 700 m
Kontaktperson: