POLICY COVID-19

Alla våra verksamhetsområden löper på som vanligt i nuläget med en god förhoppning om att fortsätta leverera våra tjänster till både befintliga och nya kunder!

Vad vi på Hjalmarssons gör:

  • Vi kommunicerar och informerar löpande med vår personal om läget.
  • Vi har en god dialog med våra leverantörer angående skyddsutrustning och förbrukningsmaterial.
  • Vi följer våra kunders riktlinjer och restriktioner gällande utförande av arbete på deras anläggningar.
  • Vi bevakar kontinuerligt och följer de krav som ställs från myndigheter.
  • Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ställer för att minska smittspridningen.
  • Vi har skapat en policy för COVID-19 som uppdateras vid behov. Läs den här: POLICY FÖR HJALMARSSONS