GC – bro

Här har vi en ”liten” bro på 11 meter + 2 meter anslutande räcke i varje ände. Räckena är rostfria, men bron skall målas gul. Det är en GC-bro som ska till Löddeköpinge med montage V.12.