VAD GÖR EN VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ HJALMARSSONS?

Hjalmarssons har under de senaste åren expanderat och vill ligga i framkant med digitalisering och effektivisera sina processflöden. För att göra detta på bästa sätt har vi anställt Malena Emeus, en erfaren ledare som drivit liknande verksamhetsförflyttningar och förändringsresor i IT-konsultbranschen. Vi låter henne svara på några frågor om vad en verksamhetsutvecklare kommer att göra hos oss.

Vad innefattar tjänsten? 
Vi har tillsammans skapat en målbild och en strategi över var vi som bolag vill vara framöver. Min roll blir att se till att hela organisationen tar sig dit.
Framför allt ska vi fokusera på att jobba (ännu) smartare!! En förändring ska genomföras om vi vet vilken nytta och effekt den bidrar med, finns det inget tydligt varför tillför den oftast ingenting!

Ska du göra detta själv?
Nej, vi jobbar som ett team. Varje medarbetare som sitter med en utmaning i sin roll har ofta själv svaret på vad som är den bästa lösningen. Mitt ansvar blir att coacha och stötta. Förändringsresor är många gånger jobbiga men hos Hjalmarssons finns det en vilja att hela tiden utvecklas vilket gör min roll enklare.

Var kommer digitaliseringen in i bilden?
Den digitala utvecklingen går ständigt framåt, där den skapar verksamhetsnytta och kundvärde ska den användas. På så sätt arbetar vi smartare! Kanske har den inte hunnit lika långt i vår bransch, framförallt inte i bolag av vår storleksordning. Vi vill ligga i framkant med den digitala utvecklingen för att kunna ge våra kunder den bästa kundupplevelsen man kan få i branschen.

Kommer det bli någon skillnad för kunderna? 
Vi kommer att bli ännu mer proaktiva och satsa på ökad service. Kunden ska fortsätta känna att vi levererar i tid med hög kvalité samtidigt som vi ökar vår volym.
Hjalmarssons kommer även fortsättningsvis vara det flexibla familjeföretaget men nu i en större kostym – med kunden i fokus!