RYKANDE FÄRSK BILD FRÅN SPÅRVAGNSDEPÅN I LUND

Arbetsplattformar för tillträde till tågen, spårgravspelare, rälsbalk, traversbalk och limträinfästning m.m har tillverkats i vår verkstad tidigare men är nu även monterat av oss på plats. Det kvarstår ytterligare produktion och montage men vi kan redan nu se goda resultat av vårt arbete.