Stålkonstruktion och Byggsmide

Projekt Husum

Vårt stora projekt i Husum med enorma rörbryggor är så gott som halvvägs. 38 av 58 fackverk är klara med stålet, rören har börjat monteras med både värmekabel och isolering. Transporterna med båt och lastbil kommer att starta i början på augusti för ett fortlöpande montage i Husum. Tillverkningen görs i vår hall i Landskrona!

Kontaktperson:

Anders Thorvaldsen

Svets och kontrollansvarig, Miljö