NÄSTA HÅLLPLATS – LUND

Efter lyckat arbete med underhållsdepån i Hässleholm är det dags att fortsätta i samma spår men denna gången i Lund. Spårvagnslinjen ska gå mellan centrala Lund och slutar vid forskningsanläggningen ESS där själva depån kommer ligga. På uppdrag av NCC ska vi tillverka och montera samtliga stålkonstruktioner. Tillverkning pågår i skrivande stund och montage startar vecka 24. Depån ska vara färdigställd 2020, då den nya spårvägen tas i drift.

Illustration: Tengbom