GÅNG OCH CYKELBRO

22 ton stål och ca en månads jobb för att få en gång och cykelbro klar för målning och montering V.5. Brons totala längd är 27m och ska stäcka sig över Fylleån i Halmstad!