BULTSVETNING

Nu blir vi certifierade att utföra Bultsvetsning metod 783 med keramikring. Diameter 16 till 22mm i plåtar upp till 30mm tjocka. Detta används bland annat till ingjutningsdetaljer i cement där vi fäster våra broar.

Vi utökar vår portfölj med certifierade tjänster för att bli ännu mer konkurrenskraftiga!