BELLMOUTH

Denna konstruktion kallas Bellmouth och används till att lägga kablar i under vattnet. Projektet är slutfört med mycket godkänt resultat till kund!